القائمة الرئيسية

الصفحات

احصائيات كورونا في الجزائر حسب الولايات ( تحديث الجمعة 3 افريل )

احصائيات فيروس كورونا في الجزائر حسب الولايات ( تحديث الجمعة 3 افريل 2020 ) 
عدد الحالات المؤكدة : 1171
عدد حالات الوفاة : 105
عدد حالات الشفاء : 61
تحت العلاج: 419
الاحصائيات حسب الولايات : ( 42 ولاية )
المصدر : وزارة الصحة
اللهم اشفهم جميعا و ارحم جميع الموتى يا رب
432 BLIDA -  البليدة   

(47 Nouveaux cas)

183 ALGER - الجزائر 

(29 Nouveaux cas)

64 ORAN - وهران 

(2 Nouveaux cas)

47 BEJAIA -  بجاية 

(10 Nouveaux cas)

43 SETIF -  سطيف 

(18 Nouveaux cas)

39 TIZI OUZOU -  تيزي وزو 

(0 Nouveaux cas)

32 TIPAZA -  تيبازة 

(5 Nouveaux cas)

31 TLEMCEN -  تلمسان 

(15 Nouveaux cas)

28 AIN DEFLA - عين الدفلى 

(8 Nouveaux cas)

22 MEDEA -  المدية 

(0 Nouveaux cas)

21 MOSTAGANEM -  مستغانم 

(1 Nouveaux cas)

21 BORDJ BOU ARRERIDJ -  برج بوعريريج 

(9 Nouveaux cas)

17 SKIKDA -  سكيكدة 

(4 Nouveaux cas)

16 EL OUED - الوادي 

(0 Nouveaux cas)

15 CHLEF -  الشلف 

(5 Nouveaux cas)

15 MASCARA - مـعـسـكـر 

(5 Nouveaux cas)

15 JIJEL -  جيجل 

(4 Nouveaux cas)

14 BOUMERDES -  بومرداس 

(3 Nouveaux cas)

12 BATNA -  باتنة 

(0 Nouveaux cas)

12 CONSTANTINE -  قسنطينة 

(1 Nouveaux cas)

10 BOUIRA -  البويرة 

(1 Nouveaux cas)

10 SIDI BEL ABBES -  سيدي بلعباس 

(1 Nouveaux cas)

8 DJELFA -  الجلفة 

(1 Nouveaux cas)

8 ANNABA - عنابة 

(1 Nouveaux cas)

7 RELIZANE -  غليزان 

(2 Nouveaux cas)

6 BISKRA -  بسكرة 

(4 Nouveaux cas)

6 OUM EL BOUAGHI - أم البواقي 

(2 Nouveaux cas)

6 AIN-TEMOUCHENT - عين تموشنت 

(2 Nouveaux cas)

6 SOUK-AHRAS -  سوق أهراس 

(2 Nouveaux cas)

4 EL-TARF - الطارف 

(0 Nouveaux cas)

3 GUELMA -  قالمة 

(0 Nouveaux cas)

3 ADRAR - أدرار 

(0 Nouveaux cas)

2 OUARGLA - ورقلة 

(0 Nouveaux cas)

2 M'SILA -  المسيلة 

(1 Nouveaux cas)

2 KHENCHELA -  خنشلة 

(0 Nouveaux cas)

2 GHARDAIA -  غرداية 

(0 Nouveaux cas)

2 TISSEMSILT -  تيسمسيلت 

(0 Nouveaux cas)

1 BECHAR -  بشار 

(1 Nouveaux cas)

1 ILLIZI - إليزي 

(0 Nouveaux cas)

1 TIARET -  تيارت 

(0 Nouveaux cas)

1 LAGHOUAT -  الأغواط 

(0 Nouveaux cas)

1 TEBESSA -  تبسة 

(1 Nouveaux cas)

0 MILA -  ميلة 

( Nouveaux cas)

0 TINDOUF -  تندوف 

( Nouveaux cas)

0 EL BAYADH -  البيض 

( Nouveaux cas)

0 TAMENGHASSET -  تمنراست 

( Nouveaux cas)

0 NAAMA - نعامة 

( Nouveaux cas)

0 SAIDA - سعيدة 

( Nouveaux cas)

تعليقات

التنقل السريع